Velkommen til Synagogen i 100, en digital utstilling

I 1920 ble synagogen i Bergstien i Oslo åpnet som det første ikke-kristne gudshuset i Norge. Synagogen har ikke bare vært et religiøst senter, men også en sosial og kulturell møteplass som har vært helt sentral for den jødiske minoriteten. På mirakuløst vis overlevde synagogen andre verdenskrig og gjorde det mulig å bygge opp igjen den jødiske menigheten. Vi har nå markert 100-årsjubileum med både kongebesøk og utstilling pa Rådhusplassen. Her kan du se en digital versjon av utstillingen som tar for seg jødenes historie i Oslo fra synagogens ble bygget helt til i dag. 


15

Det lever rundt 15 millioner jøder i verden, hvorav 47 prosent bor i Israel og 39 prosent bor i USA.

794

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo hadde 794 medlemmer pr. 31.12.20.

2000

Det bor et sted mellom 1500 og 2000 jøder i Norge.