Nytt pågangsmot

1945-1980

For mange ble gjenreisningen av det religiøse livet i synagogen svært viktig. For andre ble foreningslivet veien tilbake. Det ga også tilhørighet, samhold og bevissthet rundt jødisk tradisjon. For de fleste ble støtten til den nye jødiske staten Israel en del av identiteten. Samtidig hadde den unge generasjonen flere ikke-jødiske venner og bred kontakt med storsamfunnet.
DMTs hytte ble også etter krigen samlingsstedet for de unge, her rabbiner Aronzon med egne barn.
Foto: privat

Vi unge fant hverandre over grensene, og sammen støttet vi hverandre i å skape en jødisk fremtid igjen også her i landet.

LEIF GRUSD SJUFS MANGEÅRIGE LEIRPAPPA
Da jødiske ungdommer samlet seg på hytta julen 1945, var mange av personene på dette bildet fra før krigen borte. De som var igjen nå, knyttet seg på ny til Skandinavisk Jødisk Ungdomsforbund.
Foto: privat
I tillegg til ungdomsforeningen ble kvinneforeningene ryggraden i mangfoldet av aktiviteter både i Trondheims og Oslos jødiske miljøer. Kvinnene organiserte fester og feiring på helligdagene. Det var også herreklubber, kulturforeninger, sportsgrupper og humanitære kampanjer som alle bygget fellesskapet opp igjen.
Foto: Jødisk Museum Trondheim