Solidaritet uten grenser

1945-1980

Grasrotbevegelsen «Aksjonskomiteen for jødene i Sovjet» vokste frem fra DMT-miljøet på 1970-tallet. Når sovjetiske jøder søkte om utreise til Israel, risikerte de å miste jobben, å bli innlagt på psykiatriske sykehus eller å bli fengslet. Sovjetiske myndigheter ville utslette jødisk kompetanse og identitet og forbød jødisk praksis.
Foto: Privat

Internasjonal solidaritet

Den norske aksjonskomiteen var en del av et internasjonalt solidaritetsnettverk og den mest aktive i Norden, der også flere kristne grupper deltok. I regi av komiteen besøkte norske politikere og akademikere jødene i deres hjem, og kjempet senere for deres sak. Bildene er fra en demonstrasjon på Stortorget på syttitallet.

Å arbeide for jødene i Sovjet ga oss en mulighet til å presentere grunnleggende jødiske spørsmål for norske politikere og storsamfunnet.

Internasjonal solidaritet

Den norske aksjonskomiteen var en del av et internasjonalt solidaritetsnettverk og den mest aktive i Norden, der også flere kristne grupper deltok. I regi av komiteen besøkte norske politikere og akademikere jødene i deres hjem, og kjempet senere for deres sak. Bildene er fra en demonstrasjon på Stortorget på syttitallet.
  • Aksjonskomitéen for jødene i sovjet startet i Norge i 1970.
  • I den norske gruppen arbeidet også ikke-jøder som førsteamanuensis Kristoffer Gjøtterud (UIO), professor Thoralf Rafto (UIB) og Anne Marie Gravdahl (koordinator for kristne grupper).
  • Aktivitetene opphørte da sovjet åpnet grensene i 1989. Mer enn en million sovjetiske jøder emigrerte da til Israel og USA.