Ung rabbiner og nytt liv

1980-1990

Holocaust-overlevende Kai Feinberg var menighetens forstander fra 1976 til 1995. Under hans ledelse ansatte DMT i 1980 danske Michael Melchior som rabbiner. Han hadde vokst opp i København der jøder hadde hatt fulle borgerrettigheter siden 1814. Med skandinavisk-jødisk kunnskap kombinert med utdanning fra Israel formidlet han nå en mer moderne forståelse av tradisjonell jødedom.
Michael Melchior tente en gnist og revitaliserte livet i synagogen bl.a. med barnekor og nye aktiviteter for ulike målgrupper. Med fokus på kunnskap fra vugge til grav ble det arrangert familieseminarer, kulturarrangementer og viktigst etableringen av en jødisk barnehage. Utad tok han del i politiske mediedebatter og sosiale aktiviteter. Han bidro til å plassere den jødiske minoriteten som en selvfølgelig del av det norske samfunnet. Fra 1983 har DMT hatt medarbeidere fra Israel som utfyller de religiøse og kulturelle oppgavene i synagogen.

Den Jødiske Barnehagen ble etablert i 1981. Dit kom barn fra alle de ulike grupperingene i det jødiske miljøet, inkludert etterkommerne til flyktningene, barna til innflyttede israelere, barn fra blandede ekteskap og en ganske stor gruppe konverterte og aktive kvinner. Mangfoldet i barnehagen gjenspeilte et norsk samfunn i forandring. Både foreldre og barn måtte forholde seg til sin jødiske identitet på nye måter.

Politikerne innså etter hvert at etableringen av den jødiske barnehagen var en viktig milepæl også for storsamfunnet. Statsminister Kjell Magne Bondevik besøker den jødiske barnehagen i Oslo i 1997.
Foto: NTB
Her tenner Eliana shabbat-lysene i barnehagen.