Fortellerne

1980-1990

Det tok lang tid før de som hadde overlevd krigen, fortalte om sine opplevelser.

Herman Sachnowitz’ bok Det angår også deg vakte oppsikt da den kom i 1976. Han overlevde Auschwitz fordi han ble tatt ut til å spille trompet i leirorkesteret. Tittelen antyder at Holocaust ikke bare var en jødisk erfaring, men at den angår oss alle. Noen av de overlevende engasjerte seg etter hvert som tidsvitner i ulike undervisningstiltak, for eksempel Hvite Busser til Auschwitz og Aktive Fredsreiser.
Jo Benkows selvbiografi fra 1985, Fra synagogen til Løvebakken, synliggjorde jødisk kultur og historie i Norge og alminneliggjorde den for befolkningen. Hans politiske prosjekt var basert på hans jødiske bakgrunn om likeverd og beskyttelse av minoriteter. Jo Benkow var den første jøden som ble valgt inn på Stortinget og ble etter hvert også stortingspresident (1985–1993).