MEDSPILLER I STORSAMFUNNET

1990-

DMTs satsing på større åpenhet og samarbeid med andre grupper og organisasjoner ga ny vitalitet. Jødene ble sammen med folkegruppene rom, romani, kvener og skogfinner definert som nasjonale minoriteter i 1999. Disse gruppene hadde levd i landet lenge før moderne arbeidsinnvandring. Med dette fikk alleen styrket stemme og rolle i samfunnet.
Foto: NTB

Samarbeid på tvers av Bibel og Koran

DMT var aktivt med da tros- og livssynssamfunn i 1996 samlet seg i et felles engasjement og stiftet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Formålet var å møte et mer religiøst mangfoldig samfunn med større likebehandling i lov og praksis. I skole, helseinstitusjoner, forsvar og kulturliv hadde Den norske kirke lenge vært nesten alene om å tilby religiøse tjenester, nå måtte andre inkluderes. Det har langt på vei lykkes i Norge fordi ytrings- og religionsfrihet, beskyttende lovverk og kunnskapsutvikling samspiller.

1892-1992

HUNDREÅRSJUBILEUM

 For første gang samlet mange kirkesamfunn i Norge seg til en felles markering og gave til Det Mosaiske Trosamfunds hundreårsjubileum i 1992. Det var Den norske kirke, Den katolske kirke og Norges frikirkeråd. Det ble starten på ulike interreligiøse dialoger.
I dag markeres Europeisk Jødisk Kulturdag i september hvert år også i Norge, med klezmermusikk som livssterkt uttrykk. Her spiller Urban Tunélls Klezmerband fra Klezmernatt 2020.
Foto: Frode Lamøy
Bildet er fra en norsk dokumentarfilmserie 2019/2020 der matlagingsprogrammet Romane Chabenata for første gang presenterer romske matretter for storsamfunnet.
Foto: Aylin Karayazgan
  • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (stl) ble etablert i 1996
    med åtte medlemssamfunn. pr. 1. januar 2021 består rådet av 15 organisasjoner.
  • Gjennom dialog har minoritet og majoritet utviklet «kjøreregler» og styrket tros- og livssynssamfunnene som konstruktive bidragsytere i sivilsamfunnet.
  • Etter at stat og kirke ble formelt skilt i 2017, er prinsippet om det livssynsåpne samfunnet nedfelt i ny trossamfunnslov av 1. januar 2021.