FREDENS RING

2000-

I 2015 var det et terrorangrep mot synagogen i København. Målet var en bat mitsva-fest med 50 barn. En av menighetens egne sikkerhetsvakter ble drept. Norsk-muslimsk ungdom valgte å vise solidaritet med sine norsk-jødiske medborgere. De dannet en fredens ring rundt synagogen i Oslo ved avslutningen av shabbat-gudstjenesten uken etter. Solidaritetshandlingen vakte internasjonal oppmerksomhet.

Hundrevis av osloborgere strømmet til synagogen i Bergstien denne kvelden.

Allahu akbar! ropte overrabbiner Michael Melchior. «Vår felles Gud befinner seg der mennesker bygger broer.»

Foto: NTB
Krigshandlingene mellom Israel og Gaza som pågikk vinteren 2009, vekket sterke følelser også i Norge. Gaza- demonstrasjonene på Karl Johan synliggjorde det store engasjementet mange har rundt Israel–Palestina-konflikten, men førte også til raseringer og jødehat i Oslos gater. I etterkant kom dialogmøter, kartlegging av holdninger i skolene og en handlingsplan mot antisemittisme. Etter gatebråket arrangerte venstremann Abid Raja tre store dialogmøter mellom ungdommene, politiet, byrådet og frivillige organisasjoner inkludert DMT. H.K.H. Kronprins Haakon fulgte møtene. Resultatet av disse dialogene ble opprettelsen av tenketanken Minotenk.
Foto: NTB