Nye fortellinger

2000-

I dag består vi av diskusjonsglade jøder fra alle verdens hjørner med stor variasjon i religiøse praksiser. Det meste rundt synagogen er basert på frivillighet og krever mye fra en liten medlemsmasse. Vi strever med det samme som samfunnet for øvrig: konkurrerende aktiviteter, vanske- ligheter med å rekruttere medlemmer til verv og til å tilpasse ledelse etter de unges nye veier inn til fellesskap og tilhørighet.
Jødiske veivisere (til høyre på bildet) besøker i dag skoleklasser i hele Norge. De deler sine erfaringer og setter et ansikt på norsk-jødisk identitet. Det er også vårt ansvar å bidra til å avkle myter og fordommer. Dagens utfordringer er konspirasjonsteorier, «fake news» og balansen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Veiviserprogrammet er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme.
Foto: Erlend Berge / Vårt Land

Hele søskenflokken overlevde krigen. Brødrene mine og jeg har tatt den jødiske forpliktelsen fra Toraen: «Du skal fortelle dine barn» på alvor.

JUDITH BERNSTEIN, FØDT BODD, 90 ÅR

Det er en stor del av meg det at jeg er jøde, så hvis jeg ikke forteller om det, så føler jeg ikke at de har blitt kjent med hvem jeg er.

HEDDA SAVOSNICK, 27 ÅR
Barna i den jødiske barnehagen har tegnet sine bidrag til 100-årsjubileet.
Foto: Tom A. Kolstad
De skandinaviske båndene fra 1919 er fremdeles levende. En fotballturnering som samler 500 små og store gutter og jenter, arrangeres på omgang i våre land. Etter kampene samles alle i synagogen, fotballdommer blir rabbiner igjen og de nye generasjonene leser de samme gamle tekstene. Barn og unge har i mange år også reist på skandinaviske og internasjonale leirer og seminarer, og det gjør at de har venner og kjente når de besøker andre lands synagoger.
Foto: Privat