SAMHOLD I MANGFOLD

2020-

Seminaret i forbindelse med markeringen av November- pogromene (Krystallnatten 1938) ble i 2019 arrangert i synagogen. Biskopen, imamen, rabbineren og styrelederen i Human-Etisk Forbund snakket om hva de setter pris på i «den andres tradisjon». Gjennom STLs lederforum har Norges åndelige ledere hatt jevnlige samtaler med hverandre og i hverandres gudshus siden 2007.

SYNAGOGEN ER ÅPEN FOR ALLE

Synagogen er åpen for besøk fra barnehager, skoleklasser, universiteter og høyskoler fra hele landet, alle ønskes velkommen. De besøkende opplever synagogerommet og får et blikk inn i våre perspektiver, tradisjoner og praksiser. Fra venstre biskop Bernt Eidsvig fra Den katolske kirke, imam dr. Faruk Terzic, rabbiner Joav Melchior og styreleder i Human-Etisk Forbund Tom Hedalen.
Foto: STL
Dagsrevyen hadde innslag om religiøse lederes uttalelse til støtte for å hjelpe barn fra flyktningeleirer til Norge. Her står fra venstre rabbineren, preses for Den norske kirke, buddhistmunken, imamen og humanetikeren samlet på St. Hanshaugen ovenfor synagogen i Bergstien juli 2019.
Foto: STL
Synagogen er i dag ett av mange gudshus i Oslo, og de fleste religiøse ledere står sammen. Her stiller Oslos borgere opp i solidaritet under Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn #tryggibønn-aksjon utenfor Islamic Culture Center 23. mars 2019 etter terrorhandlinger mot muslimer i en moské på New Zealand.
Foto: STL