Hva nå?

2020-

Hvor er vi om tre nye generasjoner? Vil synagogen i fremtiden være formidler av et mer konservativt syn på religiøs praksis? Vil det være delt opp i ulike retninger innen jødedommen, eller være et sekulært hus med bare kulturelt og historisk fellesskap? Vil vi fortsatt være aktivt deltakende i storsamfunnets utvikling? Vil storsamfunnet gi rom for at et jødisk samfunn skal kunne leve ut våre sentrale religiøse forpliktelser rundt for eksempel shabbat, kosher mat og brit mila?

NY BØNNEBOK

Etter 100 år har vi i jubileumsåret fått jødisk bønnebok, siddur, med moderne norsk oversettelse. Den nye bønneboken har tekstforklaringer og følger norske tradisjoner som har utviklet seg siden de første jødene kom til landet på 1850-tallet – helt fra Henrik Wergeland skrev sitt kampdikt, som bidro til at Grunnloven § 2 ble endret i 1851: «Jeg tror vor Grundlov bedst på jord, dog ei at bedst er hvert et ord. Saaledes tror jeg for Exempel at hver bør velge frit sitt tempel. Man friest være bør i tro. Thi bør forandres paragraf 2.»
Foto: Shani Davidovich
Tobakksfabrikkeier Glott i Torggata 33 finansierte utsmykningen i synagogen i 1920. Han hadde en arbeidsformann som kom fra Bialystok i Polen i 1909. Han ble deportert og drept i 1942, men arbeidsformannens sønn Markus Senderowitz flyktet til Sverige. Tre generasjoner senere er lenken intakt fordi Markus deltok i gjenreisningen, og fikk avslutte sitt liv som beskyttet beboer på Jødisk Bo- og Seniorsenter. I lokalene i bakgården til Glott har Rabita-moskeen etablert seg, og naboen over gaten er den gamle synagogen i Calmeyers gate, der Skiltet fra Glotts fabrikk finnes utstilt i Valdresmuseet på Fagernes. Bildet av Jan, Naomi og lille Samuel Sender(owitz) er tatt i juni 2019.

 I 2015 ble Oslos synagoge kåret til en av de 50 mest interessante og vakre i verden av Huffington Post i USA. Kulturansvarlig fra Heppenheim kommune i Tyskland kom til Oslo i 2019 og fikk byarkivets arkitekttegning av synagogen fra 1920. De laget en modell av den gamle synagogen etter tegningene herfra til en utstilling i byen sin om jødisk historie våren 2020. Gamle og nye historier flettes sammen.