PRESSET ØKER

1920-1940

ANTISEMITTISMEN ALMINNELIGGJØRES

I mellomkrigstiden var jødene her til lands mest opptatt av å finne sin plass i samfunnet, og optimismen var stor. Etter hvert som den nasjonalsosialistiske ideologien ble mer tydelig, startet bekymringen om hva det kunne bety for dem. Enkelte deltok i avisdebatter, og de var ikke redde for å identifisere seg som jøder.
Hverdagsantisemittismen ble en del av jødenes dagligliv, nærmest som en normalitet. Advarsler mot å bruke jødiske leger og advokater, samt å handle i jødiskeide butikker, var vanlig allerede tidlig på 1930-tallet. Enkle lommehefter ble distribuert med oversikten Hvem er Hvem i Jødeverden, for at folk skulle unngå å ha noe med jøder å gjøre. Listen ble jevnlig oppdatert og utgitt i perioden 1925–1945.
David Abrahamsen fra Trondheim utga boken Jeg er jøde i 1935. Hensikten var å motvirke uvitenhet om «jødenes tro, moral og livsholdning som dannet grobunn for fordommer og fordømmelse». David Abrahamsen utdannet seg til lege i Norge, og emigrerte til USA i 1940 der han ble en anerkjent psykiater.
I det jødiske månedsbladet Hatikwoh skrev redaktøren Harry Koritzinsky om utviklingen i Europa. I nummer 10, 1938, omtalte han den politiske situasjonen slik:
«Jødedommen står i dag foran en katastrofe som kan bli skjebnesvanger. I mange land trues den jødiske verden med total undergang. Av Tysklands over 600 000 jøder er ca. en tredjedel utvist eller har måttet flykte.»