DET NORSKE HOLOCAUST

1940-1945

Alle mistet noen. Noen mistet alle.
Den antijødiske politikken tilspisset seg i løpet av de tre første månedene av 1942. Tiden som fulgte, var generelt usikker, og sporadiske arrestasjoner skjedde ofte. I Trondheim ble mennene arrestert under unntakstilstanden 6.–12. oktober 1942, og kvinnene og barna ble internert i to leiligheter. Kort tid etter ble alle jødiske menn i Sør-Norge over 15 år arrestert og plassert i Berg konsentrasjonsleir. Kvinnene fikk daglig meldeplikt på politistasjonen. Alt jødene eide, ble inndratt til fordel for staten. En måned senere ble også kvinner og barn arrestert. Fra da var det forbudt for jøder å oppholde seg i Norge.

ARRESTASJONENE

Ordren om arrestasjonene kom fra det tyske sikkerhetspolitiet. Selve arrestasjonene ble foretatt av Norsk Statspoliti med hjelp av det regulære politiet, hirden og Germansk SS Norge. I hele denne perioden prøvde jødene å flykte og var selv aktive i å komme seg til utlandet. De fikk ofte hjelp av gode naboer, venner og kjente i og utenfor motstandsnettverk. Etter de første deportasjonene, 26. november 1942, ble redningsaksjon organisert av motstandsnettverket «Carl Frederiksens transport». Den fraktet rundt 350 jøder til svenskegrensen i løpet av fem uker.
Foto fra NS-avisen Fritt Folk som viser den gjenspikrede synagogen, våren 1943.
Flyktningene i Sverige prøvde å leve et så normalt liv som mulig, men usikkerheten om familiens skjebne preget hverdagen. Det var flest kvinner og barn, da mennene enten var arrestert, hadde meldt seg til forsvaret eller deltok i de norske politistyrkene i Sverige. Jøder tjenestegjorde i alle militærgrener. Andelen jøder i frivillig tjeneste var større enn i den generelle norske befolkningen. Offiseren er Arnold Selikowitz i Finnmark 1945.
Foto: Jødisk Museum Oslo
26. november 1942 forlot transportskipet «Donau» Oslo havn med 529 jøder fra Norge. Om bord var også syke, babyer og gamle. Skipet ankom Stettin i dagens Polen fire dager senere. Krøttervogner fraktet dem til dødsleiren Auschwitz. Ved ankomsten ble alle kvinner og barn umiddelbart gasset i hjel. Bare 186 menn mellom 15 og ca. 45 år ble tatt ut i arbeid. Nesten alle døde etter få måneder i leiren.
Foto: Georg W. Fossum/Nasjonalbiblioteket

Det norske holocaust

1940-1945

Det var mange deportasjoner fra norge, og flere skip ble benyttet.

  • 19. november 1942 forlot skipet «Monte rosa» Oslo havn med 21 jødiske menn.
  • 26. november 1942 forlot skipet «Monte rosa» Oslo havn med 26 jødiske menn.
  • 26. november 1942 forlot skipet «Donau» Oslo havn med 529 jødiske kvinner, menn og barn.
  • 25. februar 1943 forlot skipet «Gotenland» Oslo havn med 158 kvinner, menn og barn.